Trajectòria

La Càtedra UNESCO/SA NOSTRA per a la gestió empresarial i el medi ambient va néixer el 24 de novembre de 1998 arran de la signatura del protocol de col·laboració entre la UIB i "Sa Nostra", Caixa de Balears sota el convenciment comú que la gestió empresarial inspirada en el model europeu (EFQM) i el medi ambient són dues matèries que, per les característiques singulars de la comunitat balear, es converteixen en estratègia clau per al seu desenvolupament òptim. Així, es va crear la primera càtedra externa a la UIB que, dirigida des dels seus inicis pel Dr. Antoni Riera Font, va ser considerada per ambdues institucions un projecte pioner que havia de millorar les oportunitats de desenvolupament socioeconòmic de la comunitat balear. Tres anys després, la Càtedra rebia el reconeixement de la UNESCO i es convertia en la primera i única Càtedra UNESCO de la UIB. L'organisme internacional distingia amb aquesta acreditació l'activitat docent de la Càtedra. Un reconeixement que obligava a treballar més que mai, tot impulsant també la recerca en l’àmbit de les relacions existents entre el sistema econòmic i l'ecosistema.

Des de la seva creació, la Càtedra UNESCO/SA NOSTRA ha desenvolupat un ample ventall de cursos que, en funció de la seva durada i nivell d’exigència, han permès formar més de 500 alumnes que han optat a les titulacions de `Màster en gestió empresarial: qualitat i medi ambient´, `Especialista universitari en gestió empresarial: qualitat i medi ambient´, `Expert universitari en protecció del medi ambient´ o `Expert universitari en sistemes de gestió per a la certificació´. Es tracta d’una formació que ha proporcionat als alumnes els coneixements i les habilitats necessaris per planificar i executar les diferents possibilitats que ofereix la metodologia econòmica davant l'impacte ambiental i implementar les tècniques i eines que es desenvolupen sota l'esquema del model europeu de gestió empresarial basat en la qualitat total. Amb tot, s’ha perseguit millorar el posicionament competitiu de les empreses, amb la transferència de coneixements relatius a la integració de sistemes de gestió mediambiental segons la norma ISO 14000 i de gestió de qualitat recollits a la família ISO 9000.

Alhora, la Càtedra ha donat suport al Màster-doctorat internacional en Economia del Turisme i del Medi Ambient amb l'objectiu d'aprofundir en el binomi turisme-medi ambient, fent especial esment a les interrelacions existents entre ambdues àrees. El màster, que compta amb la menció de qualitat per part del Ministeri d'Educació,Cultura i Esports, té una marcada vocació internacional, com ho demostra el fet que els alumnes provenen majoritàriament de països de la Unió Europea i, especialment, dels denominats països del tercer món a través de les convocatòries ERASMUS MUNDUS.

Entre les activitats de divulgació de la Càtedra, destaca, a més de l'organització de diversos cicles de conferències, la celebració del III Congrés de l’Associació Hispano-Portuguesa d’Economia dels Recursos Naturals i Ambientals (AERNA), que va convocar a més d'un centenar d'investigadors dedicats a l’estudi de l'Economia ambiental i va acollir 92 treballs d’investigació, referits a la gestió de l’aigua, l’energia i la gestió dels recursos naturals, entre d'altres.