Estructura i ubicació

Des del 28 de setembre de 2010, l'equip directiu de la Càtedra UNESCO està format per:

Direcció: Angel Bujosa Bestard

Universidad de les Illes Balears
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
Despatx DB-256
Tel. 971171381

Contactar per correu electrònic

Coordinació: Catalina M. Torres Figuerola

Universitat de les Illes Balears
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
Despatx DB-256
Tel. 971171381
Contactar per correu electrònic

  

Ubicació

 

Universitat de les Illes Balears
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
Campus UIB
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)

Tel.: 971 17 13 81
Fax: 971 17 23 89